Wszystkie oferowane przez nas preparaty z rodziny NITRAZA zawierają żywe i wysoce aktywne szczepy bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium oraz Bradyrhizobium, które zostały wyizolowane w naszym laboratorium z brodawek korzeniowych różnych gatunków roślin bobowatych (Fabaceae).

NITRAZA to linia preparatów zawierających wyselekcjonowane szczepy żywych bakterii brodawkowych, przeznaczonych do szczepienia materiału siewnego i gleby w formie oprysku w uprawie roślin strączkowych takich jak soja, łubin, groch, bobik czy lucerna i koniczyna.

Szczepionki NITRAZA zostały tak skomponowane, aby zapewnić dedykowanej roślinie najlepszy wzrost i rozwój. Zawierają one mieszaninę różnych szczepów bakterii brodawkowych wyizolowanych z brodawek korzeniowych polskich odmian roślin bobowatych.

JAK POWSTAJE NITRAZA?            

Wszystkie oferowane przez nas preparaty z rodziny NITRAZA (dawniej NITROFLORA) zawierają żywe i wysoce aktywne szczepy bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium oraz Bradyrhizobium, które zostały wyizolowane w naszym laboratorium z brodawek korzeniowych różnych gatunków roślin bobowatych (Fabaceae).Pierwszym etapem produkcji jest pozyskanie zdrowych roślin z wybranego gatunku, np. łubinu. Pozyskane w warunkach polowych egzemplarze o odpowiednio wykształconych brodawkach korzeniowych są zabezpieczane i transportowane do naszego laboratorium, gdzie następuje izolacja interesujących nas bakterii. Bakterie brodawkowe znajdują się we wnętrzu brodawek korzeniowych, tak więc pierwszym etapem jest oddzielnie brodawek i sterylizacja ich powierzchni.Ponieważ zanieczyszczające mikroorganizmy znajdują się również w powietrzu oraz na powierzchni narzędzi, wszelkie prace nad izolacją prowadzimy w sterylnych warunkach. Wyjałowione brodawki są rozcierane w niewielkiej ilości sterylnej wody, a następnie uzyskaną zawiesinę bakteryjną przenosi się na stałe podłoże hodowlane, które pozwoli na wzrost bakterii brodawkowych oraz ich wstępną charakterystykę i oddzielnie od innych gatunków bakterii, które mogą znajdować się we wnętrzu brodawek korzeniowych.Pojedyncze kolonie bakteryjne Rhizobium lub Bradyrhizobium są pasażowane na świeże podłoże i po 24-48 h przenoszone do pożywek płynnych celem namnożenia czystej kultury. Uzyskane kultury bakteryjne, po określeniu ich gatunku oraz zdolności do infekowania konkretnych gatunków roślin, są zabezpieczane poprzez zamrożenie w -80ºC i w tych warunkach przechowuje się je do momentu wykorzystania w produkcji preparatów NITRAZA.


Wytwarzanie preparatów NITRAZA

Wszystkie produkowane przez nas inokulaty do roślin bobowatych zawierają nie mniej niż 2·109 jtk/mL (2 000 000 000), co oznacza, że w jednym mililitrze preparatu jest nie mniej niż dwa miliardy żywnych bakterii brodawkowych. Aby uzyskać taką ilość bakterii konieczne jest ich namnożenie przy użyciu pożywek bogatych w źródła węgla i azotu, dzięki którym bakterie w ciągu kilku dni zwiększają swoją liczbę do pożądanego poziomu.

W naszym laboratorium produkcyjnym wykorzystujemy nowoczesne urządzenia, pozwalające na jak najlepsze kontrolowanie warunków wzrostu bakterii takich jak temperatura czy ilość tlenu w pożywce, dzięki czemu możemy uzyskać wysoką koncentrację komórek bakteryjnych o doskonałej żywotności.

Ponieważ nasze produkty zawierają żywe mikroorganizmy, zalecamy ich przechowywanie w temperaturach chłodniczych (4-8ºC) oraz ochronę przed przegrzaniem i nasłonecznieniem. Pozwoli to na jak najlepsze zachowanie wirulentności bakterii (zdolności do infekowania korzeni).

Preparaty bakteryjne z serii NITRAZA są przeznaczone do szczepienia materiału siewnego oraz gleby pod uprawy roślin bobowatych jak:

  • soja
  • łubin, seradela
  • groch, peluszka
  • bób, bobik
  • koniczyna, wyka
  • lucerna, nostrzyk

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat bakterii brodawkowych i ich roli w uprawie roślin bobowatych?

Przeczytaj nasz informator na temat produktu NITRAZA i jego wpływu na uprawę roślin bobowatych. Informator do pobrania w linku poniżej. Do jego otwarcia niezbędna jest przeglądarka plików PDF (np. Acrobat Reader firmy Adobe).