Gospodarstwo Badawczo – Rozwojowe

dr inż. Robert Cysewski

Adres:

ul. Błażeja 78
61-608 Poznań

biuro@agroryza.pl

tel. +48 519 550 217