INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU NITRAZA

Jedno opakowanie preparatu NITRAZA zawiera ilość żywych bakterii wystarczającą do wydajnej inokulacji nasion przeznaczonych na 1 hektar (400 ml). Przy wielkości obsiewu większej o ponad 20% należy zastosować dwa opakowania.

Preparat NITRAZA polecany jest szczególnie do stosowania doglebowego w formie oprysku z użyciem opryskiwaczy lub siewników przystosowanych do jednoczesnego aplikowania preparatu w redlinę przy wysiewie. Preparat należy rozcieńczyć w niechlorowanej wodzie w ilości dopasowanej do wydajności opryskiwacza/siewnika oraz areału zasiewu (150-500 L/ha).

W dobrych warunkach wilgotnościowych do oprysku (szczepienia) gleby stosować standardową ilość cieczy roboczej, natomiast w warunkach złej wilgotności gleby zwiększyć ilość cieczy roboczej do ilości 400-500 l/ha.

Zabieg oprysku (szczepienia) gleby wykonywać bezpośrednio przed siewem lub w trakcie siewu. Przy siewie agregatem siewnym zwrócić szczególna uwagę aby elementy robocze agregatu nie pracowały głębiej niż podwójna głębokość umieszczenia nasion. Oprysk doglebowy w trakcie wschodów roślin :

  • przygotować opryskiwacz z bakteriami jak w pkt. 2 planując ilość cieczy roboczej 400-500 l/ha,
  • zabieg wykonywać w trakcie kiełkowania, wschodów roślin od fazy liścieni do fazy pierwszej pary liści,
  • zabieg wykonywać wieczorem lub nocą, najlepiej przed spodziewanym deszczem.

Zaprawianie (inokulacja) nasion preparatem NITRAZA

I. Przygotować porcję czystej, niechlorowanej wody o temperaturze pokojowej (odpowiednia jest woda deszczowa, studzienna lub woda wodociągowa odstana przez minimum 24 godziny) w ilości niezbędnej do zaprawienia danej porcji nasion. Niezalecane jest rozcieńczania preparatu w ilości większej niż 1 litr wody na 400 ml preparatu NITRAZA. Ilość wody użytej do rozcieńczenia preparatu powinna być dobrana do ilości wysiewanego materiału siewnego. Przed dodaniem preparatu NITRAZA zawartość opakowania należy dobrze wymieszać celem ujednolicenia zawartości.

II. Przygotowaną zawiesinę bakteryjną nanieść równomiernie na porcję nasion (natryskowo lub poprzez zamoczenie nasion), bądź rozprowadzić mechanicznie w zaprawiarce do nasion. Materiału siewnego nie należy intensywnie namaczać w przygotowanym roztworze, aby nie doprowadzić do nadmiernego wchłaniania wody i przedwczesnego rozpoczęcia kiełkowania nasion.

III. Zaprawione nasiona należy podsuszyć na powietrzu chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia nasion. Może to doprowadzić do zmniejszenia efektywności preparatu NITRAZA.

IV. Zaprawionych nasion nie powinno się przechowywać. Wysiew powinien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie od momentu zakończenia inokulacji, nie później jednak niż 12 godzin od zakończeniu zaprawiania.

Uwagi do stosowania preparatu NITRAZA

Należy mieć na uwadze, że preparat NITRAZA zawiera bardzo liczne żywe bakterie, których żywotność może ulec zmniejszeniu podczas niewłaściwego przechowywania, zaprawiania nasion oraz ich wysiewu. Skutkować to może zmniejszeniem wydajności inokulacji systemu korzeniowego rośliny przez bakterie brodawkowe zawarte w preparacie.

Dodatkowe czynniki mogące negatywnie wpływać na skuteczność inokulacji systemu korzeniowego rośliny przez bakterie z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium  zawarte w preparatach z serii NITRAZA to:

! Wysiew nasion w glebie o odczynie pH poniżej 5.0 (gleby kwaśne).

! Wysiew nasion w glebie o wysokiej zawartości piasku (powyżej 80%).

! Wysiew zaszczepionych nasion do zbyt przesuszonej gleby.

! Wysiew nasion w glebie o temperaturze powyżej 30°C.

Stosowanie do inokulacji nasion zaprawionych chemicznymi środkami ochrony roślin. Większość środków stosowanych do ochrony nasion przed chorobami grzybowymi (fungicydów) jest wysoce toksyczna wobec bakterii brodawkowych i może prowadzić do obniżenia ich zdolności do tworzenia symbiozy z systemem korzeniowym rośliny.

Jeśli to możliwe, należy stosować do inokulacji wyłącznie nasiona niezaprawione.