BIORYZA to seria ekologicznych preparatów mikrobiologicznych wspomagających uprawę roślin, zawierających naturalnie występujące szczepy pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które zostały wyizolowane z rodzimego środowiska glebowego typowego dla danej rośliny. Skuteczność preparatów BIORYZA została przetestowana zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych.

Zawarte w preparacie aktywne szczepy mikroorganizmów glebowych, po zastosowywaniu doglebowym, szybko zasiedlają warstwę gleby wokół systemu korzeniowego rośliny (ryzosferę) i tworzą barierę ochronną, skutecznie ograniczającą wzrost patogenów roślinnych (grzybów i bakterii). Zjawisko to występuje dość powszechnie w naturalnych siedliskach roślinności jakkolwiek w intensywnych uprawach rolniczych jest już marginalne. Pożyteczne mikroorganizmy zawarte w preparacie BIORYZA przywracają naturalną równowagę mikrobiologiczną gleb, powodując znaczne wzbogacenie podłoża w składniki pokarmowe łatwo przyswajalne dla roślin uprawnych.

Stosowanie preparatów z serii BIORYZA, które zawierają w 1 mililitrze nie mniej niż 10 000 000 000 (dziesięć miliardów) aktywnych mikroorganizmów w odpowiedniej proporcji, przywraca naturalne życie gleby, a tym samym podnosi plon i zdrowotność roślin.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA PREPARATU BIORYZA

BIORYZA jest to naturalny preparat wspomagający zdrowy wzrost roślin, który znajduje szerokie zastosowanie w uprawach, szczególnie w przypadku upraw na terenach rolniczych o silnie wyeksploatowanej i zubożonej mikroflorze glebowej. Może on być stosowany w odniesieniu do różnych gatunków roślin zarówno przed wysiewem, w trakcie przygotowania gleby, jak i po wschodach roślin. Ze względu na bardzo wygodną w użyciu płynną postać preparat BIORYZA może być zastosowany na kilka sposobów:

DOGLEBOWO: Preparat po rozcieńczeniu w niechlorowanej wodzie może być stosowany w nawadnianiu kropelkowym upraw polowych lub też w formie oprysku drobnokropelkowego za pomocą opryskiwaczy ręcznych i mechanicznych.

ZAPRAWIANIE MATERIAŁU SIEWNEGO: Preparat po rozcieńczeniu w odpowiedniej ilości niechlorowanej wody można stosować do inokulacji materiału siewnego poprzez zamaczanie lub natryskowo w zaprawiarkach mechanicznych. Materiał siewny po inokulacji należy delikatnie podsuszyć na powietrzu, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PREPARATU BIORYZA

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób roślin powodowanych przez grzyby i bakterie,

Zwiększenie odporności roślin na suszę oraz inne niekorzystne czynniki środowiska,

Tworzenie łatwo przyswajalnych form mikro- i makroelementów,

Zwiększenie plonowania,

Wzmocnienie systemu korzeniowego

Poprawa struktury gleby i wzrost zawartości organicznych składników pokarmowych

Preparat BIORYZA produkowany jest w trzech wariantach polecanych do upraw:

1.Roślin oleistych (rzepak, słonecznik, len)

2. Zbóż (kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, żyto)

3. Roślin okopowych (ziemniaki, buraki)

UWAGI DO STOSOWANIA PREPARATU BIORYZA

Preparat BIORYZA zawiera bardzo liczne żywe mikroorganizmy dlatego wrażliwy jest na działanie czynników zewnętrznych takich jak za wysoka lub za niska temperatura lub bezpośrednie, silne nasłonecznienie. Preparat BIORYZA należy przechowywać w temperaturze 4-8ºC. Po otwarciu preparat należy przechowywać wyłącznie w temperaturze 4-8ºC i zużyć w przeciągu 2 dni. Preparatu nie wolno zamrażać.

Preparat BIORYZA zawiera żywe mikroorganizmy i nie może być mieszany z nawozami oraz środkami ochrony roślin, chyba że producent dopuszcza inaczej.

Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Obecność osadu na dnie opakowania stanowi formę aktywną preparatu, co jest normalną cechę produktu.

Trwałość preparatu BIORYZA wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ

Nie mniej niż 2-3 x1010 jtk/mL. Zawartość opakowania przeznaczona jest na 1 ha uprawy.

SKŁAD PREPARATU BIORYZA

Zawiesina czystych kultur matecznych mikroorganizmów, sterylna woda, pożywka hodowlana pozostała po procesie fermentacji.

Preparat nie zawiera żadnych szkodliwych substancji chemicznych i z powodzeniem polecany jest do upraw ekologicznych.