Szczepionki bakteryjne z serii NITRAZA zostały, jako jedne z niewielu polskich inokulatów, wybrane do testowania w ramach programu wieloletniego na lata 2016-2020 pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Program, realizowany między innymi przez poznański Uniwersytet Przyrodniczy, ma na celu badanie możliwości do zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Produkty z serii NITRAZA są testowane w zakresie opracowania nowych technik agrotechnicznych roślin strączkowych takich jak łubin czy soja.

Więcej o Programie można znaleźć na stronie internetowej http://bialkoroslinne.iung.pl.